PSYCHOLOGIE


De studie psychologie is gericht op het ontwikkelen en bijhouden van competenties in het doen van wetenschappelijk onderzoek, het verrichten van psychologische diagnoses en het kunnen plannen en uitvoeren van psychologische interventies. De competenties verworven in de bacheloropleiding worden verder ontwikkeld in de masteropleiding met 4 varianten.


Opleidingen:

  • Bachelor Psychologie
  • Master Psychology:  Arbeids-en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie, Levenslooppsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie 

 

Meer info kan je vinden via Studieaanbod op de OU-website.


Een korte beschrijving van elke cursus vind je terug in de studiegids Psychologie.


15 dingen over de studie Psychologie voor Vlaamse studenten

Online infosessies

De faculteit Psychologie organiseert periodiek online infosessies.

Hier kan je meer info vinden.

Je kan steeds de opname van de laatste sessie bekijken.