EXAMENS

In Nederland spreekt men over tentamen in plaats van examen. 
Elke cursus bij de Open Universiteit wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen, een computertentamen of een mondeling tentamen zijn. Daarnaast kan het tentamen ook bestaan in de vorm van een bijzondere verplichting. Een combinatie van deze vormen is ook mogelijk. Als je een tentamen met succes hebt afgerond (cijfer 6 of hoger) ontvang je naast de uitslagbrief een wettelijk erkend cursuscertificaat.  Alle schriftelijke tentamens en computertentamens kunnen in het studiecentrum in Hasselt afgelegd worden.

  • Regulier tentamen
  • Computergebaseerd toetsen
  • Bijzondere verplichting

In Studiecentrum Hasselt kan je telkens op woensdag (13.30u), vrijdag (9.30u) en zaterdag (9.30u) computertentamens afleggen.
Opgelet: het studiecentrum is enkel de 1e en 3e zaterdag van de maand open, tenzij op feestdagen! Je kan dus niet iedere zaterdag tentamen afleggen. Via contact vind je een overzicht.

Regulier tentamen 2018 - 2019

In vijf perioden per jaar worden voor bepaalde cursussen drie keer regulier schriftelijke tentamens afgenomen. Dit is altijd 's avonds van 19.00 uur tot 22.00 uur en op vooraf vastgestelde data. De periodes zijn februari, april, juli, augustus en november.


Let wel: kijk goed na in welke periode en op welke datum van uw vak examen wordt afgenomen!

Tentamendata

  • 4 t/m 7 februari 2019 (sluitingsdatum 9 januari 2019)
    23, 24, 25 en 29 april 2019 (sluitingsdatum 27 maart 2019)
    8, 9, 10 en 15 juli 2019 (sluitingsdatum 12 juni 2019)
    26 t/m 28 augustus 2019 (sluitingsdatum 31 juli 2019)

Aanmelden

Je kan je digitaal aanmelden via mijnOU  (wij raden 6 weken voor het tentamendatum aan).

Antwoordmodel

De antwoordmodellen van de reguliere schriftelijke tentamens worden na het tentamen op yOUlearn (via mijnOU) aangeboden. Men kan de antwoorden meer bepaald bij de desbetreffende cursus onder het rubriekje “tentamen” terugvinden. De antwoordmodellen blijven tot de volgende tentamenronde op het net staan. 
Na het vaststellen van de uitslag van een tentamen wordt de definitieve cesuur eveneens op yOUlearn geplaatst.

Computergebaseerd toetsen

Voor steeds meer cursussen en worden tentamens op computer afgenomen.  Computergebaseerde tentamens worden op twee manieren aangeboden:

Computergebaseerde groepstentamens (CBT-groepsgewijs)

Deze tentamens vinden plaats op vastgestelde dagen tijdens de vastgestelde reguliere tentamenperiodes. Aanmelden kan tot de sluitingsdata aanmelding.

Computergebaseerde individuele tentamens (CBT-individueel)

Deze tentamens vinden plaats op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum. Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Bijzondere verplichting

Sommige cursussen worden niet afgesloten met een tentamen, maar met een bijzondere verplichting. Dit kunnen verschillende opdrachten zijn: een schriftelijk werkstuk, een verslag van een practicum, bewijs van deelname aan een practicum,...


Uitstellen eerste tentamenkans (cursus met vast startmoment)

Het is mogelijk de eerste tentamenkans van een cursus met een vast startmoment uit te stellen. Meer informatie kan u hier vinden.

Het aanvraagformulier kan u hier vinden.

U dient het formulier ingevuld te mailen naar info@ou.nl.


PROEFEXAMENS

Je vindt voor de meeste cursussen een oefententamen in het studiemateriaal en op yOUlearn. Dit geldt ook voor geheime tentamens.

Staat er geen oefententamen op yOUlearn, neem dan contact op met het studiecentrum. Het centrum heeft van de cursussen met reguliere tentamens meestal de twee laatst gehouden tentamens (behalve geheime tentamens). Zij kunnen u deze per e-mail toesturen.