EXAMENS

In Nederland spreekt men over tentamen in plaats van examen. 
Elke cursus bij de Open Universiteit wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een computertentamen of een mondeling tentamen zijn. Daarnaast kan het tentamen ook bestaan in de vorm van een bijzondere verplichting. Als je een tentamen met succes hebt afgerond (cijfer 5.5 of hoger) ontvang je naast de uitslagbrief een wettelijk erkend cursuscertificaat.  Alle tentamens kunnen in het studiecentrum in Hasselt afgelegd worden.


Je kan ook tentamens thuis online afleggen met online surveillance (proctoring).

Uitgebreide info over online tentamens kan je hier vinden.In Studiecentrum Hasselt kan je telkens op woensdag (13.30u), vrijdag (9.30u) en zaterdag (9.30u) DIT tentamens afleggen en op bepaalde zaterdagen (1e en 4e) , tenzij op feestdagen.


Digitaal Individueel Tentamen (DIT)
Deze tentamens vinden plaats op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum of via online thuistentamen.


Digitaal GroepsTentamen - DGT 2022 - 2023

In vijf perioden per jaar worden voor bepaalde cursussen drie keer digitaal groepstentamens afgenomen. Dit is altijd 's avonds van 19.00 uur tot 22.00 uur en op vooraf vastgestelde data. De periodes zijn februari, april, juli, augustus en november.

Je kan deze tentamens afleggen in het studiecentrum of via online thuistentamen.


Let wel: kijk goed na in welke periode en op welke datum van uw vak examen wordt afgenomen!

Geen DGT tentamens mogelijk te Hasselt op maandag 10 en dinsdag 11 juli 2023 wegens collectieve sluiting en Feestdag.


Tentamendata


  • Aanmelden

Je kan je digitaal aanmelden via mijnOU  (wij raden 6 weken voor het tentamendatum aan).


Bijzondere verplichting

Sommige cursussen worden niet afgesloten met een tentamen, maar met een bijzondere verplichting. Dit kunnen verschillende opdrachten zijn: een schriftelijk werkstuk, een verslag van een practicum, bewijs van deelname aan een practicum,...PROEFEXAMENS
Je vindt voor de meeste cursussen een oefententamen in het studiemateriaal en op yOUlearn.