BEGELEIDING

Het cursusmateriaal is zelfinstruerend, je kunt in principe zonder hulp van een docent of begeleider aan de slag. Het materiaal bevat veel voorbeelden, studeeraanwijzigingen en oefenopdrachten met terugkoppeling. 

Begeleidingsinformatie van de cursussen wordt gegeven op de site van de betreffende cursus.

Meer info

Begeleidingsbijeenkomsten

In de studiecentra worden bij een aantal cursussen al dan niet verplichte begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd, meestal buiten kantooruren. Er wordt inhoudelijk ingegaan op de leerstof of op de voorbereiding van het tentamen. Deelname wordt aanbevolen, maar is niet altijd verplicht. Studenten kunnen door het bijwonen van begeleidingsbijeenkomsten wennen aan het studiesysteem. Onder begeleiding van een docent fris je  samen met medestudenten je studievaardigheden op. Andere vormen van begeleiding zijn landelijke studiedagen, online workshops en individuele begeleiding bij stage en afstuderen.

Aanmelden begeleidingsbijeenkomst
Minimaal één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst moet je je aanmelden bij het studiecentrum waar de bijeenkomst wordt gehouden. Bij sommige cursussen geldt een andere procedure. Kijk op de cursussite voor de juiste informatie.


Online classes 

De bijeenkomsten kunnen ook georganiseerd worden in online classes. Je woont dan de bijeenkomst bij van achter je PC. De bijeenkomsten zijn meestal op een later tijdstip nog eens in de leeromgeving terug te bekijken.

Studie-adviseur

Voor het maken van een persoonlijk studieplan kunt u contact opnemen met een studieadviseur. Met inhoudelijke vragen over een cursus, kunt u bij uw docent terecht.

Verplichte practicumbijeenkomsten

Een aantal cursussen heeft verplichte (v) practica.  Alleen als je ingeschreven bent voor de cursus kan je je aanmelden voor het practicum via een digitaal aanmeldformulier dat je vindt via de digitale leeromgeving.

Landelijke dagen

Voor sommige cursussen worden al dan niet verplichte (v) landelijke studiedagen georganiseerd. Alleen studenten die zich ingeschreven hebben voor de cursus kunnen zich aanmelden voor een landelijke dag.Studiebegeleiders

Studeren aan de Open Universiteit houdt ook in dat je voor vakspecifieke vragen terecht kan bij een aantal begeleiders.
In eerste instantie kan je contact opnemen met een docent van de Open Universiteit. De contactgegevens van je vakbegeleider vind je via de digitale leeromgeving terug. In bepaalde omstandigheden kan je echter ook beroep doen op de studiebegeleiders van het Studiecentrum Hasselt. Dit zijn docenten van de Universiteit Hasselt of externe experten.

MAN: Managementwetenschappen

Dr. Frank Lambrechts
Vakkenpakket:
Groepsbesluitvorming, Implementation and change management

Bereikbaar: tel. 011 26 86 93, lokaal B157,frank.lambrechts@uhasselt.be 

Prof. dr. ir. Frans Lemeire
Vakkenpakket:
Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse, Wiskunde in het Bedrijf 1 en 2, Regressie en tijdreeksanalyse, Gegevensverwerking met SPSS.

Bereikbaar: frans.lemeire@uhasselt.be 

Prof. Gerrit Janssens
Vakkenpakket (vnl. Master of Science in Supply Chain Management en Master of Science in Business Processes and ICT):
Kwaliteitsmanagement, Projectmanagement, Management en CT: introductie, strategie en toepassing, Inleiding in productiemanagement, Fysieke distributiemanagement, Material management, Inkoopmanagement, Supply chain management, Enterprise modelling

Bereikbaar: telefonisch contacteren voor een afspraak op het tel. 011 26 91 19, lokaal WP5/1.12,gerrit.janssens@uhasselt.be 


Prof. dr. Koenraad Vanhoof
Vakkenpakket: Enterprise resource planning

Bereikbaar: tel. 011 26 91 53, lokaal WP5/0.03,koen.vanhoof@uhasselt.be

Mevr. Thea Versleegers
Vakkenpakket:
Administratieve processen en accounting, Basiscursus administratieve organisatie, Balans, resultatenrekening en externe verslaggeving, Introductie management accounting, Financieel management 1,2 en 3, Financial Accounting, Management accounting, Voortgezette administratieve organisatie, Planning en control, Advanced studies in management, Bedrijfsprocessen

Bereikbaar: thea.versleegers@uhasselt.be 

CW: Cultuurwetenschappen

De heer Jean-Pierre Demoustiez
Bereikbaar: telefonisch te bereiken op het tel. 089 71 52 16 of via e-mail jeanpierre.demoustiez@ou.nl

--------------------------------------------------------------------------------

SW: Psychologie

Prof. dr. ir. Frans Lemeire
Vakkenpakket:
Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse, Onderzoekspracticum non-parametrische data-analyse, Gegevensverwerking met SPSS.

Bereikbaar: frans.lemeire@uhasselt.be 

NW: Natuurwetenschappen (milieuwetenschappen)

Prof. dr. Patrick Reygel
Vakkenpakket:
Basiscursus milieukunde, Analyse en oplossingen van milieuproblemen, Basiscursus natuurbeheer en natuurontwikkeling, Evolutie, Natuurwetenschappen-technologie-samenleving, Fysiologie: adaptatie en milieu, Bodem en milieu, Natuur en milieu in ecologisch perspectief, Biologie van cellen, Milieugezondheidskunde, Milieu-effectrapportage, Aarde, mens en milieu, Milieubeleid en samenleving

Bereikbaar: telefonisch contacteren voor een afspraak op het tel. 011 26 83 36

Prof. dr. Frank van Belleghem
Werkzaamheden:
Docent Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland en mentor voor de Vlaamse OU-studenten Milieu-natuurwetenschappen. Als gastmedewerker is Dr. van Belleghem een deel van de week ook op de UHasselt aanwezig. Dr. van Bellghem kan advies geven over de studieplanning en de invulling van het studietraject.

Bereikbaar: via email op het adres frank.vanbelleghem@ou.nl

--------------------------------------------------------------------------------

TW: Informatica

Prof. dr. Marc Gyssens
Bereikbaar: telefonisch contacteren voor een afspraak op het tel. 011 26 82 48
marc.gyssens@uhasselt.be
Bij e-mails geen attachments meesturen aub.

RW: rechtswetenschappen

Vermits de opleiding Rechten van de Open Universiteit een specifiek Nederlandse opleiding is, waarvoor op de UHasselt, net zoals in de andere Vlaamse studiecentra, geen expertise aanwezig is, kunnen we slechts beperkt studiebegeleiding aanbieden.


Je kan natuurlijk steeds terecht bij de studiebegeleiders van de Open Universiteit Nederland.