BEGELEIDING

Het cursusmateriaal is zelfinstruerend, je kunt in principe zonder hulp van een docent of begeleider aan de slag. Het materiaal bevat veel voorbeelden, studeeraanwijzigingen en oefenopdrachten met terugkoppeling. 

Begeleidingsinformatie van de cursussen wordt gegeven op de site van de betreffende cursus.

Meer info

Begeleidingsbijeenkomsten

In de studiecentra worden bij een aantal cursussen al dan niet verplichte begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd, meestal buiten kantooruren. Er wordt inhoudelijk ingegaan op de leerstof of op de voorbereiding van het tentamen. Deelname wordt aanbevolen, maar is niet altijd verplicht. Studenten kunnen door het bijwonen van begeleidingsbijeenkomsten wennen aan het studiesysteem. Onder begeleiding van een docent fris je  samen met medestudenten je studievaardigheden op. Andere vormen van begeleiding zijn landelijke studiedagen, online workshops en individuele begeleiding bij stage en afstuderen.

Aanmelden begeleidingsbijeenkomst
Minimaal één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst moet je je aanmelden bij het studiecentrum waar de bijeenkomst wordt gehouden. Bij sommige cursussen geldt een andere procedure. Kijk op de cursussite voor de juiste informatie.


Online classes 

De bijeenkomsten kunnen ook georganiseerd worden in online classes. Je woont dan de bijeenkomst bij van achter je PC. De bijeenkomsten zijn meestal op een later tijdstip nog eens in de leeromgeving terug te bekijken.

Studie-adviseur

Voor het maken van een persoonlijk studieplan kunt u contact opnemen met een studieadviseur. Met inhoudelijke vragen over een cursus, kunt u bij uw docent terecht.

Verplichte practicumbijeenkomsten

Een aantal cursussen heeft verplichte (v) practica.  Alleen als je ingeschreven bent voor de cursus kan je je aanmelden voor het practicum via een digitaal aanmeldformulier dat je vindt via de digitale leeromgeving.

Landelijke dagen

Voor sommige cursussen worden al dan niet verplichte (v) landelijke studiedagen georganiseerd. Alleen studenten die zich ingeschreven hebben voor de cursus kunnen zich aanmelden voor een landelijke dag.