DIPLOMA'S

Certificaat

Wie een losse cursus volgt aan de Open Universiteit (OU) ontvangt voor elke met succes afgeronde cursus een certificaat.

Diploma

Aan de Open Universiteit kan je zowel een bachelor- als een masterdiploma behalen. De Open Universiteit Nederland is een door de Nederlandse overheid ingerichte universiteit die Nederlandse diploma's aflevert. De bachelordiploma's verlenen in principe toegang tot de aansluitende master bij een andere universiteit. Voor een niet-aansluitende master kan de universiteit een schakelprogramma opleggen.

Gelijkwaardigheid 

Voor bepaalde beroepen en functies, onder meer bij de overheid, kan het noodzakelijk zijn de academische gelijkwaardigheid van je Nederlands diploma aan te vragen. Dit houdt in dat het Vlaams Ministerie van Onderwijs, het National Academic Recognition and Information Centre (NARIC), het betreffende diploma gelijkwaardig verklaart met hetzelfde diploma uitgereikt door een Vlaamse universiteit. De Nederlandse masteropleidingen rechtsgeleerdheid, psychologie en onderwijswetenschappen omvatten minder studiepunten dan de equivalente opleidingen in Vlaanderen. Afhankelijk van de vooropleiding en/of werkervaring kan het zijn dat er bijkomende eisen worden gesteld om de gelijkwaardigheid te verkrijgen voor het masterdiploma rechtsgeleerdheid, psychologie en onderwijswetenschappen. Voor meer informatie hierover kan je terecht op het Studiecentrum.


In vele gevallen volstaat echter een niveaugelijkwaardigheid. De niveaugelijkwaardigheid bevestigt dat het buitenlandse diploma een hoger onderwijsdiploma is met ten minste het niveau van een Vlaamse graad van 'bachelor', 'master' of “doctor”, uitgereikt door een hoger onderwijsinstelling (hogeschool of universiteit). Voor deze niveaugelijkwaardigheid moet je geen aanvraag indienen bij NARIC-Vlaanderen.


Op basis van artikel 2 en artikel 3 van het "Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 houdende vaststelling van de academische gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma's van het hoger onderwijs", is een Nederlandse graad van “bachelor”, “master” of “doctor” immers automatisch gelijkwaardig aan een Vlaamse graad van “bachelor”, “master” of “doctor”.