DIPLOMA'S

Certificaat

Wie een losse cursus volgt aan de Open Universiteit (OU) ontvangt voor elke met succes afgeronde cursus een certificaat.

Diploma

Aan de Open Universiteit kan je zowel een bachelor- als een masterdiploma behalen. De Open Universiteit Nederland is een door de Nederlandse overheid ingerichte universiteit die Nederlandse diploma's aflevert. De bachelordiploma's verlenen in principe toegang tot de aansluitende master bij een andere universiteit. Voor een niet-aansluitende master kan de universiteit een schakelprogramma opleggen.

Gelijkwaardigheid 

Na het afronden van een opleiding mag, afhankelijk van de studierichting, de titel Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Master of Arts, of Master of Science gevoerd worden en BA, BSc, MA of MSc achter de naam gezet worden. Het diploma is een internationaal erkend diploma, maar voor bepaalde afstudeerrichtingen, bepaalde beroepstitels en bepaalde werkgevers kan het nodig zijn dat het Nederlandse diploma gelijkwaardig verklaard moet worden aan een Belgisch diploma.


Meer info kan je hier vinden.


Info over de gelijkwaardigheid betreffende de master Psychologie.