BIJEENKOMSTEN

Algemeen

Om nieuwe studenten optimaal te informeren en voor te bereiden organiseert het Studiecentrum bij voldoende interesse op regelmatige tijdstippen startbijeenkomsten:

-          kennismaken met elkaar en het studiecentrum
-          algemene informatie over de Open Universiteit
-          praktisch: soorten tentamens, hoe aanmelden voor tentamens
-          studievaardigheidstips en multiple choice training

Het is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met andere beginnende studenten.

Cultuurwetenschappen

Studenten Cultuurwetenschappen kunnen verschillende bijeenkomsten in Hasselt bijwonen.

Voor onderstaande cursussen worden begeleidingen georganiseerd.

De concrete data kan je vinden bij agenda.


Oriëntatiecursus Cultuurwetenschappen

Inleiding filosofie 

Inleiding kunstgeschiedenis 

Activiteiten elders

Via bijgevoegde linken vind je een overzicht van de bijeenkomsten in de andere Vlaamse studiecentra.

Studiecentrum Antwerpen 

Studiecentrum Gent

Studiecentrum Leuven

Studiecentrum Kortrijk