BIJEENKOMSTEN

Algemeen

Om nieuwe studenten optimaal te informeren en voor te bereiden organiseert het Studiecentrum bij voldoende interesse startbijeenkomsten:

-          kennismaken met elkaar en het studiecentrum
-          algemene informatie over de Open Universiteit
-          praktisch: soorten tentamens, hoe aanmelden voor tentamens


Het is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met andere beginnende studenten.

Cultuurwetenschappen

Studenten Cultuurwetenschappen kunnen verschillende bijeenkomsten in Hasselt bijwonen.

Voor onderstaande cursussen worden begeleidingen georganiseerd.


Oriëntatiecursus Cultuurwetenschappen

Inleiding filosofie 

Inleiding kunstgeschiedenis