KOSTEN EN KORTINGEN

Wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld?

Voor een inschrijving dient per cursus wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld te worden betaald. Welk collegegeld op je inschrijving van toepassing is, is onder meer afhankelijk van je studieverleden en je keuze voor bachelor- en/of mastercursussen. Daarnaast gelden eisen met betrekking tot nationaliteit. 


Belgische studenten die in Nederland, België, Luxemburg of één van de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Bremen wonen, betalen wettelijk collegegeld. Indien je echter na 1991 een diploma Hoger Onderwijs aan een Nederlandse onderwijsinstelling hebt behaald, is een verhoging naar instellingscollegegeld mogelijk. 
Als je voor een inschrijving instellingscollegegeld dient te betalen, kan je ook geen kortingsregeling collegegeld van de Open Universiteit aanvragen.
Bekijk hier zelf welk collegegeld op je inschrijving van toepassing is.

 

 

Tarieven 1 september 2019 – 31 augustus 2020 (inclusief studiemateriaal)

Wettelijk collegegeld (65,11 euro per EC)

  • Cursus:               2,5 EC             162 euro
  • Cursus:               5    EC             324 euro
  • Cursus:               7,5 EC             486 euro

 

Instellingscollegegeld bachelor (107,49 euro per EC)

Instellingscollegegeld master (143,49 euro per EC)

 

Bij de inschrijvingsprijs is inbegrepen:

• Alle cursusmateriaal (boeken, DVD’s, CD-Rom,…)
• Begeleiding: vakinhoudelijke groeps- of individuele begeleiding
• Mentoraatsondersteuning
• Drie examenkansen binnen de inschrijvingsduur
• Toegang tot de elektronische leeromgeving yOUlearn
• Administratieve ondersteuning door het studiecentrum
• Studentenkaart van de Open Universiteit en de Universiteit Hasselt (op aanvraag)

Kortingen

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener.

Open Universiteit is geregistreerd als erkend dienstverlener.

Meer info kan je hier vinden.

 

Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU)

In een aantal situaties geeft de Open Universiteit een korting op het wettelijk collegegeld. Deze regeling geldt voor studenten ouder dan 55 jaar en voor studenten

wiens aanvraag voor Levenlanglerenkrediet geweigerd werd omwille van dat het volledige studiegeld wordt betaald door een derde (bv. ouders of werkgever).
De toekenning van KCOU is afhankelijk van het inkomen.

Raadpleeg de brochure KCOU voor meer informatie.

Voor meer info kan u het studiecentrum contacteren.


Levenlanglerenkrediet (LLLK)

Per 1 september 2017 is de Nederlandse overheid gestart met het 'Levenlanglerenkrediet' (LLLK). 
Het LLLK is een lening die terugbetaald moet worden.
Je komt niet in aanmerking voor KCOU indien je aanspraak kan maken op het LLLK.
Studenten die ouder zijn dan 55 jaar kunnen KCOU aanvragen.

Meer info kan u hier en hier vinden.

Voor meer info kan u het studiecentrum contacteren.