WAT IS OPEN UNIVERSITEIT?

Afstandsonderwijs, zelfstudie, flexibel studeren, begeleid studeren. Dit zijn de kernwoorden van een studie aan de Open Universiteit. Afhankelijk van je eigen behoeften, motieven en interesses kan je kiezen voor een volledige universitaire opleiding.

Open Universiteit is een Nederlandse instelling die universitair afstandsonderwijs aanbiedt, waaronder psychologie, cultuurwetenschappen, .... De Vlaamse universiteiten ondersteunen dit zelfstudiesysteem en hebben elk een eigen studiecentrum. Alle cursussen worden inhoudelijk voorbereid door een docententeam verbonden aan Open Universiteit.

Universitair afstandsonderwijs

Open Universiteit biedt programma's aan in afstandsonderwijs binnen 7 leerstofgebieden: algemene cultuurwetenschappen, informatica, managementwetenschappen, milieu- en natuurwetenschappen, Nederlands recht, onderwijswetenschappen en psychologie.

Bij de Open Universiteit studeert u in uw eigen tempo met meer of minder structuur. Zo kunt u uw studie goed combineren met uw werk en uw privéleven. U studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. De Open Universiteit biedt haar onderwijs voornamelijk online aan. Dat is ideaal om op afstand en op een zelfgekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, groepsbijeenkomsten en colleges, en het indienen van opdrachten verlopen meestal via onze digitale leeromgeving.

Studeren

Het studieaanbod bestaat uit afzonderlijke cursussen, bachelor- en masteropleidingen en korte studieprogramma's op academisch niveau. Een opleiding is opgebouwd uit cursussen. Een cursus heeft een omvang van vijf studiepunten of meer. Na het afronden van een bachelor- of masterstudie mag u de internationaal erkende universitaire bachelor- of mastertitel voeren.

Bachelor

De bachelor bestaat uit cursussen met een omvang van vijf studiepunten of meer. Er is een aanbevolen volgorde, met als startpunt de oriëntatiecursus. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar. U studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Het is ook mogelijk om sneller of langzamer te studeren. Zo kunt u kiezen voor een studieplan van 15 of 20 studiepunten per jaar.


Een bacheloropleiding heeft een omvang van 180 studiepunten en bestaat uit de propedeuse (60 studiepunten) en de postpropedeuse (120 studiepunten). U heeft geen diploma nodig en hoeft geen toelatingsexamen te doen om te kunnen starten met een bachelorcursus of een bacheloropleiding. De enige voorwaarde is dat u 18 jaar of ouder bent.


Binnen de inschrijfduur van 12 maanden zijn persoonlijke begeleiding en drie tentamenkansen inbegrepen.
Heeft u al een hogeschool- of universitaire opleiding gevolgd, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling.

Master

De masteropleiding heeft een omvang van 60 studiepunten (uitgezonderd de masteropleiding Computer Science van 120 studiepunten) en is ontworpen als deeltijdopleiding. Een gestructureerd programma, persoonlijke begeleiding en cursussen waarbij studeerbaarheid voorop staat zorgen voor effectief en efficiënt studeren. Volgt u een studiepad van 30 studiepunten per jaar, dan kunt u in twee jaar uw master halen (vier jaar voor master Computer Science). U studeert dan 20 uur per week.


Past het tweejarig programma niet goed bij uw persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg met u een persoonlijk studieplan opgesteld. Voor het volgen van een mastercursus of masteropleiding gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo is formele toelating vereist.


U studeert individueel wanneer u dat het beste uitkomt binnen onze digitale leeromgeving. Bij cursussen die in een vaste periode worden begeleid, studeert u tegelijkertijd met andere studenten volgens een rooster met (online) bijeenkomsten, onder begeleiding van een docent. De online bijeenkomsten zijn meestal doordeweeks in de avonduren en worden opgenomen zodat u ze achteraf kunt bekijken.