INSCHRIJVEN

Cursus met een vast startmoment
Deze cursus start op een vooraf vastgestelde datum. U dient in te schrijven voor de start van het kwartiel waar de betreffende cursus in start.

Alle studenten beginnen tegelijkertijd met studeren bij de aanvang van kwartiel 1, 2, 3 of 4. Een kwartiel bestaat uit 10 weken studie met studiebegeleiding van de docent. Soms is de omvang van een cursus meer dan één kwartiel. 


Cursus met een variabel startmoment
Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. U bestudeert deze cursus zelfstandig en bepaalt zelf wanneer u tentamen(s) aflegt binnen 12 maanden inschrijfduur. Ook neemt u zelf contact op met de docent wanneer u studiebegeleiding nodig heeft. Tijdens de inschrijfduur kan u drie tentamenkansen
gebruiken per cursus.


Bacheloropleidingen

Flexibel en met structuur

De bachelor bestaat uit cursussen met een omvang van vijf studiepunten of meer. In de bacheloropleiding studeer je volgens een studieschema: een jaarprogramma waarbij elke cursus is ingeroosterd in een kwartiel of een semester (twee kwartielen). Een kwartiel bestaat uit tien studieweken en een tentamenweek. Er zijn vier kwartielen en een zomerperiode. Je volgt via de digitale leeromgeving het cursusrooster met online activerende begeleiding en online bijeenkomsten onder begeleiding van een docent. Een aantal cursussen kun je flexibel en zelfstandig bestuderen buiten de kwartielen met begeleiding via de cursuspagina in de digitale leeromgeving. Deze cursussen worden in het studieschema aangeduid als variabel.
De bacheloropleiding heeft een omvang van 180 studiepunten en bestaat uit de propedeuse (60 studiepunten) en de postpropedeuse (120 studiepunten). Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Je kunt ook sneller of langzamer studeren. Zo kan je kiezen voor een studieplan van 15 of 40 studiepunten per jaar. Met een studieplan van minstens 15 studiepunten word je actief begeleid door onze studieadviseur. Wie geen studieplan heeft of in een lager tempo studeert kan ook contact opnemen met de studieadviseur met vragen of problemen rond de studievoortgang.


Je ontvangt het studiemateriaal thuis en bestudeert het in je eigen vrije tijd of werktijd. Dit betekent dat je een studie gemakkelijk kunt combineren met je dagelijkse activiteiten. 
Ook een tijdelijke onderbreking van je studies is mogelijk, zonder verlies van behaalde studiepunten.

Overweeg je de bacheloropleiding aan de Open Universiteit te gaan volgen en heb je nog vragen? Vraag dan studieadvies aan in het studiecentrum of bij een studieadviseur.


Je kan voor cursussen inschrijven via www.ou.nl


Masteropleidingen

Je master in deeltijd in twee jaar. De Open Universiteit maakt dit mogelijk, door persoonlijke begeleiding te bieden, binnen een structuur die houvast biedt, en met extra aandacht voor de studeerbaarheid van onze cursussen. Zo is het goed mogelijk je studie flexibel te combineren met werk en privéleven. Past het tweejarig standaardprogramma niet goed bij je persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg een persoonlijk studiepad opgesteld. 

Wanneer je je wilt aanmelden voor de masteropleiding, heb je vooraf een kennismakings- en adviesgesprek. Tijdens het gesprek (dit kan ook online) wordt in overleg, op basis van je specifieke situatie, een mogelijk studiepad besproken.