SPECIALE VOORZIENINGEN


Wil je studeren vanuit het buitenland of heb je een functiebeperking? De Open Universiteit biedt de nodige mogelijkheden om je universitaire studie af te ronden.

Functiebeperking

Een functiebeperking of (chronische) ziekte hoeft geen belemmering te zijn om een universitaire studie te doen.

Wat wordt verstaan onder functiebeperkingen?
Onder functiebeperking wordt verstaan alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die een belemmering kunnen vormen voor het volgen van een studie of die tot studievertraging kunnen leiden. Hieronder vallen alle zichtbare motorische, zintuiglijke of psychische aandoeningen, maar ook de niet-zichtbare aandoeningen als dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid, depressie, chronische ziekten, autisme e.d..

Thuis studeren
Omdat je van thuis uit kunt studeren en daarbij je eigen tempo kunt bepalen, biedt de Open Universiteit veel mogelijkheden. De enige voorwaarde is dat je 18 jaar of ouder moet zijn.

Individuele aanpak
Open Universiteit heeft veel ervaring met het ondersteunen van studenten met een beperking. Omdat de aard en de ernst van de handicap per persoon verschilt en de mate van belemmeringen dus ook, is een individuele aanpak of een speciale voorziening nodig. De Adviseur Studeren met een functiebeperking bekijkt samen met jou hoe in deze voorzieningen tegemoet kan gekomen worden. Doe dit voor aanvang van de studie, zodat alles ruim op tijd geregeld kan worden en je goed voorbereid aan je studie kunt beginnen.

 Studeren en topsport

 Studenten met een topsportstatus kunnen binnen de Open Universiteit gebruik maken van aanvullende faciliteiten.

Hier kan je meer info vinden.

Studeren in het buitenland

Het onderwijs van de Open Universiteit is afstandsonderwijs. Dit betekent dat je via internet overal kunt studeren waar je wilt, ook in het buitenland. Via bijgevoegde link vind je hierover meer informatie.