BELANGRIJKE FORMULIEREN

Inschrijven

Je kan je online inschrijven via www.ou.nl.

 

Tentamen

Tentamenprocedures 

Vrijstellingen

Vrijstellingsaanvraag - Toelatingsverzoek

Toelating tot schakelprogramma

Getuigschriften

Getuigschriften informatie 

Aanvraagformulier getuigschrift

 

Inzage tentamen aanvragen

Webformulier

Link naar informatie op de website van de Open Universiteit:

Documenten/formulieren i.v.m. regelgeving en procedures