CULTUURWETENSCHAPPEN


Algemene cultuurwetenschappen kent 4 disciplines: cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie en letterkunde. Na het voltooien van je opleiding heb je een schat aan kennis opgedaan over een breed scala van culturele verschijnselen zoals taal, ideeën, symbolen, beelden, gebouwen en afbeeldingen. Je kennis reikt over een periode die begint bij de oudheid, over de renaissance en doorloopt tot de huidige samenleving. Je verwerft ook vaardigheden om teksten en bronnen te analyseren, zelf een onderzoek op te zetten en daarover te rapporteren.


Meer info kan je vinden via Studieaanbod op de OU-website.


Een korte beschrijving van elke cursus vind je terug in de studiegids Cultuurwetenschappen.

Bekijk ook zeker het infomagazine van de opleiding.

Titel