VRIJSTELLINGEN


Wanneer je reeds hoger onderwijs gevolgd hebt, kan je een vrijstellingsverzoek indienen. Het verkrijgen van vrijstellingen is van belang als je van plan bent een diplomaprogramma bij de Open Universiteit (OU) te volgen. 
Ook niet afgeronde opleidingen of afzonderlijke vakken kunnen ingebracht worden. De omvang en de inhoud van de vrijstelling is afhankelijk van de mate waarin de inhoud, de omvang en het niveau van de eerder gevolgde opleiding overeenstemt met de gekozen OU-opleiding. Stages, scripties en bijzondere verplichtingen worden nooit vrijgesteld.


Aan de hand van de vrijstellingsprofielen kan je een inschatting maken van het aantal vrijstellingen dat je kunt verwachten. Voor verder advies kan je contact opnemen met het studiecentrum.

Meer info kan je hier vinden.

 

Toelating tot een masteropleiding

Na afronding van een bacheloropleiding aan de Open Universiteit, word je rechtstreeks tot de bijbehorende masteropleiding toegelaten. Met een bachelorgetuigschrift, behaald in een verwante opleiding aan een andere onderwijsinstelling, kan je via een schakelprogramma ook toelating tot de master krijgen. Hiervoor moet je altijd op voorhand een formeel verzoek tot toelating indienen. Na afronding van een schakelprogramma ontvang je geen bachelordiploma.

 

Vrijstellings- en toelatingsaanvraag

De behandeling van een vrijstellings- en/ of toelatingsverzoek brengt heel wat administratie met zich mee. Voor het volledige dossier wordt daarom een bijdrage aangerekend, ongeacht wat de uitslag van het verzoek is.  
Om deze reden adviseren we je om eerst een of meerdere cursussen te volgen waarvan zeker is dat je geen vrijstelling krijgt. Zo kan je nagaan of het OU-systeem je ligt en voorkom je onnodige uitgaven.


Een vrijstellings- en/ of toelatingsverzoek kan je uitsluitend schriftelijk indienen en omvat minimaal:

  • het ingevulde formulier
  • gewaarmerkte kopies van je getuigschrift(en) en/ of diploma(‘s)*
  • puntenlijsten met of cursusbeschrijvingen van de gevolgde vakken
  • een kopie van je identiteitsbewijs

*kopies voor de vrijstellings- en toelatingsaanvraag kunnen door het studiecentrum gewaarmerkt worden

Via bijgevoegde link vind je de nodige formulieren.