STUDIETIPS

Hieronder staan enkele bestanden met nuttige informatie:

-Doelgericht studeren in 4 stappen 
-Concentratietips 
-Multiple choice training

OU studiecoach

Op de website “Studiecoach” vind je informatie, workshops, tips, vaardigheden,… over allerhande onderwerpen die in je studie van pas kunnen komen. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: mindmapping, timemanagement, studieplanning, faalangst, MC-tentamentraining, meditatieoefeningen en mondeling presenteren. 

FAQ

Kinderbijslag

Als student (tot 25 jaar) aan de Open Universiteit kan je in aanmerking komen voor kinderbijslag. Als je ten laatste op 30 november van een academiejaar ingeschreven bent voor minstens 27 studiepunten, krijg je het hele academiejaar kinderbijslag. Contacteer hiervoor je kinderbijslagfonds.

Tijdskrediet

Als je tijdskrediet neemt, kan je in aanmerking komen voor een opleidingskrediet. Meer informatie hierover en over eventuele andere premies vind je onder meer via bijgevoegde link.

Aanmelden voor een tentamen

  • CBI-tentamen

De CBI-tentamendagen en sessietijden staan op de website van het studiecentrum. Via MijnOU kan je je digitaal aanmelden. In 'MijnOU' klik je op 'Mijn tentamenaanmeldingen'. Klik achter de cursus op 'Tonen tentamens' en 'Aanmelden voor dit tentamen'. Selecteer het studiecentrum en geef aan of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Vul je hier 'Nee' in dan verschijnen de beschikbare CBI-sessies. Achter de gewenste datum en tijd klik je op 'Aanmelden voor dit tentamen'.

Betreft het een herkansing dan kan je je, zodra de uitslag van het vorig tentamen zichtbaar is in je studiepad, opnieuw aanmelden. Bestaat het tentamen alleen uit meerkeuzevragen dan kan je je (indien er geen belemmeringen op de uitslag zijn) drie werkdagen na de datum van het vorig tentamen opnieuw aanmelden. Tussen beide data moeten minimaal 14 dagen zitten.

Je vindt voor de meeste cursussen een oefententamen in het studiemateriaal en op yOUlearn. Dit geldt ook voor geheime tentamens. Staat er geen oefententamen op yOUlearn, neem dan contact op met het studiecentrum. Het studiecentrum heeft van de cursussen waarvan geen oefententamens op yOUlearn staan, meestal de twee laatst gehouden tentamens (behalve geheime tentamens). Je kan deze kosteloos per e-mail laten toesturen of tegen betaling van een kleine vergoeding laten kopiëren en/of verzenden.

  • Regulier tentamen

Via MijnOU kun je je digitaal aanmelden. In ‘MijnOU' klik je op ‘Mijn tentamenaanmeldingen’.

De regulier schriftelijke tentamens worden in vijf perioden per jaar, drie keer afgenomen op vastgestelde data. Aanmeldingen die na de sluitingsdatum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Je kan je nog één dag na de genoemde sluitingsdatum tot 16.30 uur digitaal aanmelden. Alleen de tentamendata waarvoor aanmelden nog mogelijk is, worden getoond.

Kijk goed na op welke datum je vak getentamineerd wordt!

Het is niet mogelijk meerdere reguliere schriftelijke tentamens op één dag af te leggen. Wel kan je op één dag een regulier schriftelijk tentamen én een CBI-tentamen maken.

Studentenkaart

Studenten van de Open Universiteit, ingeschreven via het studiecentrum Hasselt, kunnen een studentenkaart van de UHasselt aanvragen via mail aan het studiecentrum.


Welke voordelen?
- Gratis materiaal uit de universiteitsbibliotheek ontlenen
- Gratis lidkaart Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL), apart aan te vragen via http://www.gratislidmaatschappbl.be/uhasselt met je uhasselt-mailadres
- Diverse culturele kortingen zoals o.a. bij musea, bioscoop,...
- Mogelijkheid tot aankoop laptop via UHasselt of software aan studententarief (geen gespreide betaling mogelijk voor OU-studenten)
PingPing: de UHasselt heeft via je studentenkaart een betaalsysteem PingPing ingevoerd. Wil je kopies maken aan de UHasselt dan kan dit enkel met deze kaart, mits vooraf opgeladen.

Scripties

Online masterscripties van de OU vanaf 2006 kan je hier  vinden.


KMO-portefeuille

Ben je zelfstandige of oefen je een vrij beroep uit, dan kan je met de KMO-portefeuille subsidies aanvragen voor je opleiding aan de Open Universiteit. 
De OU is erkend als dienstverlener, het erkenningsnummer kan je opvragen in het Studiecentrum.  

Ben je als werknemer werkzaam in een KMO dan kan ook jouw werkgever subsidies aanvragen voor je opleiding via de KMO-portefeuille.

Meer info: Agentschap Ondernemen

Opleidingscheques

Enkel werknemers die via loopbaanbegeleiding (VDAB) een opleiding aan de OU volgen, kunnen aanspraak maken op opleidingscheques.

Educatief verlof

Personeelsleden van rijksbesturen kunnen opleidingsverlof aanvragen voor cursussen open hoger onderwijs.