Terug naar overzicht

Lezing 23/5/2018

12.04.2018

Lezing 23/5/2018

In het kader van de opleiding Cultuurwetenschappen organiseert Open Universiteit – studiecentrum Hasselt de lezing Vastenavondvierders en drinkebroers. De receptie van het oeuvre en leven van Frans Hals door dhr. drs. Irmin Visser, Universitair docent aan de Open Universiteit.
 

De lezing vindt plaats op woensdag 23 mei 2018 van 19.00u tot 21.00u (Auditorium Louis Roppe, UHasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42 in Hasselt).

De toegang is gratis.

Studenten van de opleiding Cultuurwetenschappen kunnen de lezing als activiteit inbrengen in de module Cultuurwetenschappelijk debat.


Gelieve u in te schrijven, ten laatste op 18 mei 2018 via info@openuniversiteithasselt.be.
Vermeld ook of u een deelnamebewijs wenst (enkel voor OU studenten).


Vastenavondvierders en drinkebroers. De receptie van het oeuvre en leven van Frans Hals

Enkele weken na de afsluiting van weer een carnavalsseizoen voorafgaand aan de vastenperiode tot aan Pasen is het gepast stil te staan bij een schilderij van Frans Hals, dat duidelijk maakt dat carnaval aan het begin van de zeventiende eeuw ook benoorden de grote rivieren werd gevierd. Alleen al dankzij zijn Vastenavondvierders uit ca. 1617 alleen al kan de kijk op de Hervorming in de Republiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw genuanceerd worden: het katholieke geloof hield zijn aanhang, gebruiken én beeldtaal. In het oeuvre van Frans Hals bevindt dit schilderij zich in het goede gezelschap van het Portret van Cornelis van der Morsch (1616), de stadsomroeper van Leiden en snaakse rederijkersnar, De vrolijke drinkerVerdonckPeeckelhaering en De Mulat (alle uit ca. 1627-1629) en natuurlijk Malle Babbe, waarvan de datering sinds kort op circa 1650 is gesteld. Deze schilderijen te samen hebben Frans Hals mede de reputatie bezorgd dat hij het met het leven zelf niet zo nauw nam.

Klopt deze perceptie? Kijken we wel goed (genoeg) naar deze schilderijen? En hoe verhouden ze zich tot de rest van zijn oeuvre, dat toch voor 90% uit portretten van eerwaardige burgers uit Haarlem, Leiden en Amsterdam bestaat? Denk daarbij aan zijn zes schuttersstukken en drie regentenstukken – ooit publieke opdrachten van belang – die thans in het Frans Hals Museum te Haarlem en het Rijksmuseum zijn te bewonderen.

 

Antwoorden op deze vragen leiden tot het inzicht dat de receptie van het oeuvre en het leven van Frans Hals de voorbije drie eeuwen een eigen leven is gaan leiden. Door vanuit Hals’ contemporaine geschiedenis naar deze schilderijen en naar Hals’ levensberichten te kijken kunnen nieuwe vragen worden gesteld. Vragen die naar nieuwe antwoorden kunnen leiden.

  

CV Irmin Visser

Irmin Visser is sinds 1985 aan de Open Universiteit verbonden, sinds 1990 werkzaam als universitair docent bij de Faculteit Cultuurwetenschappen en betrokken bij de cursussen StedenbouwInleiding kunstgeschiedenisDe Italiaanse renaissance 1300-1600 enZomerschool Florence. Daarnaast was hij achttien jaar lang hoofredacteur van LOCUS. Tijdschrift voor studenten en docenten cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Het onderwerp van de lezing komt direct voort uit zijn promotieonderzoek.